THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

UBND PHƯỜNG PHƯỚC LONG A

  • Trang chủ
  • Liên hệ

Địa chỉ: 94 Nam Hòa, Khu phố 2, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

Số điện thoại: (028) 38978010;

Email: phuoclonga.tpthuduc@tphcm.gov.vn

Link Trang Facebook: https://www.facebook.com/pla.gov/

Zalo Page: https://zalo.me/phuoclonga